COMO PODO?
Como busco un libro no catálogo?

Pódense realizar buscas directamente desde o cadro de busca existente na portada da web da Biblioteca de Galicia. O catálogo pode ser consultado desde calquera ordenador con conexión a Internet.