COMO PODO?
Como tramito o depósito legal dunha publicación?

A Biblioteca de Galicia non tramita o Depósito Legal, iso fano as oficinas correspondentes que atopará no apartado correspondente da web. A Biblioteca de Galicia só é depositaria dos exemplares para conservación que se depositan nas citadas oficinas.

DOCUMENTOS E LIGAZÓNS