COMO PODO?
Podo consultar libros da sala de lectura?

Si. Todos os libros da sala poden ser consultados, mais rematada a consulta deben deixarse nas mesas. Será o persoal da biblioteca quen os volva colocar nos andeis.