COMO PODO?
Podo facer consultas bibliográficas por teléfono ou correo electrónico?

Si, no teléfono +34 981 544 886 e no correo electrónico sxc-subdireccion-bibliotecas.cceou@xunta.gal.