COMO PODO?
Que horario teñen as exposicións?

O horario das exposicións é o mesmo que o da biblioteca, de luns a domingo das 8:30 ás 20:00 horas durante todo o ano. Mentres a biblioteca permanece aberta pódense visitar as exposicións, que están situadas no espazo das columnas da entrada.