COMO PODO?
Todos os fondos da biblioteca dixital Galiciana son de libre acceso?

Aínda que o volume de obras dixitalizadas é abundante, só se poderá acceder a aqueles cuxos dereitos de propiedade intelectual o permitan.