Oficinas de Depósito Legal

Oficinas de Depósito Legal

A CORUÑA

R/ Vicente Ferrer, 2 
15008 - A Coruña
Tel. 981-182-229

LUGO

R/ Ronda da Muralla, 70 
27071 - Lugo
Tel. 982-294-250
Fax: 982-294-238

OURENSE

Avda. da Habana, 79-3º
32004 - Ourense
Tel. 988-386-061
Fax: 988-386-079

PONTEVEDRA

R/ Fernández Ladreda, 43-7º
36003 - Pontevedra
Tel. 986-805-535

VIGO

R/ Concepción Arenal 8, baixo
36201 - Vigo
Tel. 986-817-156 
Fax: 986-817-157

Máis información en:

BIBLIOTECA DE GALICIA
Depósito Legal (para consulta dos fondos)
Cidade da Cultura
Monte Gaiás, s/n
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981-545-070, 981-545-074, 881-999-774, 881-999-724

SERVIZO DE REXISTRO DA PROPIEDADE INTELECTUAL

Propiedade intelectual e Depósito Legal (trámites administrativos)
R/ Dr. Teixeiro, nº 26
15701 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 543 979 / 981 545 073 / 981 957 282
Fax: 981-545-065